Algemene voorwaarden

Markt 6 | 6088 BP | Roggel
info@voedingscoachmaaike.nl
www.voedingscoachmaaike.nl
0643082191

1.Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop met betrekking tot PowerSlim producten en consulten tussen Voedingscoach Maaike en klant. Onder het begrip “klant” dient in deze voorwaarden te worden verstaan als de consumentkoper, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is  overeengekomen.
  • Voedingscoach Maaike houdt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
  1. Totstandkoming overeenkomst

2.1.     Een overeenkomt tussen Voedingscoach Maaike en klant komt tot stand op het moment dat een factuur aan de klant is uitgereikt of verzonden.

  1. Prijzen en betaling

3.1      Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2      De klant betaalt enkel voor de producten. Consultkosten worden (indien er meer dan 35 euro aan producten gekocht worden), niet in rekening gebracht.
3.3      Wanneer er (per consult) minder dan 25 euro aan producten worden afgenomen zal er 15 euro aan consultkosten in rekening gebracht worden.
3.4      Het kennisgesprek is gratis. Indien de klant aangeeft te starten met PowerSlim gaat Voedingscoach Maaike over tot wegen en het invoeren van de gegevens. Indien de klant hierna alsnog besluit niet te starten en geen PowerSlim producten koopt zullen er 25 euro aan consultkosten in rekening gebracht worden.
3.5      Indien een klant ervoor zorgt dat er een nieuwe klant start met afvallen bij Voedingscoach Maaike krijgt deze klant een doosje (met 7 producten) t.w.v. 18,45 euro gratis. Indien een klant 3 nieuwe startende klanten werft
krijgt deze klant 10% blijvende kassakorting bij Voedingscoach Maaike.

4. Facturering en Betaling

4.1.    Betaling geschiedt bij voorkeur via pinbetaling en anders contant.

  1. Geheimhouding

5.1.   Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Voedingscoach Maaike verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van klant.
Klant kan ter zake ontheffing verlenen.
5.2.   Behoudens schriftelijke toestemming van klant is Voedingscoach Maaike niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5.3    Voedingscoach Maaike verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Zie hiervoor de privacyverklaring.

  1. Tussentijds beëindiging

6.1.   De klant heeft ten alle tijden het recht om te stoppen met PowerSlim. PowerSlim producten kunnen mits de verpakking onaangebroken is en het aantal in de doos compleet is en nog minimaal 3 maanden houdbaar, terug gegeven worden. Hiervan wordt dan het geldbedrag terugbetaald.

  1. Nakomen van afspraken

7.1.   Het annuleren van afspraken kan tot 48 uur van tevoren kosteloos gebeuren. Annuleert de klant binnen 24 uur, dan wordt (na één waarschuwing) de helft (7,50 euro) van een consult in rekening
gebracht.

Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden (na één waarschuwing) volledig aan de klant doorberekend (15 euro). Er wordt enkel één waarschuwing per klant gegeven. Bij de volgende afzegging/vergeten afspraak worden de consultkosten direct (zoals hierboven beschreven) berekend.
7.2.   Te laat komen
Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voedingscoach
Maaike de verloren tijd inkorten op de begeleiding.
Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Voedingscoach Maaike de
afspraak annuleren of de helft (7,50 euro) van een consult in rekening brengen.

Scroll naar boven